Jönköpings kommun

20 oktober 2018 till 12 september 2018 kl. 17.00-17.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Spöken, dämoner, döden: I Ingmar Bergmans gränsland

Föreläsning I Föreläsning I Föreläsning

"I Svenska Akademiens Ordbok står det att 'fantasmagorisk' betyder 'att genom optiska medel framkalla skenbilder (vålnader)'. Ingmar Bergman såg i filmmediet just den dubbelheten: att dra fram i ljuset och skapa bilder av sådant som gömmer sig i det fördolda - inom oss själva." - Maaret Koskinen

Fri entré!

 

Maaret Koskinen är professor i Filmvetenskap vid Stockholms universitet. Hon var den första akademikern som gavs tillträde till Ingmar Bergmans privata arkiv, vilket senare ledde till grundandet av Stiftelsen Ingmar Bergman 2003. Koskinen var länge även filmskribent i Dagens Nyheter och mellan 2011-2016 ledamot i styrelsen för Svenska Filminstitutet. Sedan ett par år är hon ordförande för Svenska Filmakademin.

Tips!

Vargtimmen, Lördagen 20 oktober 18.30, Biograf Fokus