Jönköpings kommun

19 oktober 2018 kl. 20.00-21.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Om vampyrer med Per Israelson

Föreläsning I Föreläsning I Föreläsning

Alla har vi vampyren i blodet. Även den som aldrig har sett en
film, spelat ett spel eller läst en bok om vampyrer känner redan
till vem vampyren är. Sådan är vampyrens paradoxala kausalitet:
i det ögonblick vi tänker att vi ska välkomna den in i våra liv – och
som bekant så måste en vampyr välkomnas för att över huvud
taget kunna kliva över hemmets tröskel – visar det sig att den har
befunnit sig där hela tiden. Föreläsningen handlar om vampyren i
myten och vampyren i folkhemmet. Välkommen, stig in!

Fri intré!

Tips!
Låt den rätte komma in fredagen 19 oktober kl. 21.00, Folkets Bio

Per Israelson är litteraturvetare och disputerade vid Stockholms
universitet 2017 med en avhandling om fantastik och deltagarestetik.
Han har skrivit om skräck, science fiction och fantasy
sedan början av 2000-talet - som kritiker i Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter samt som forskare vid Stockholms universitet.